salarisschaal onderwijs

De evolutie van de salarisschaal in het onderwijs: recente hervormingen en toekomstperspectieven

De salarisschaal in het onderwijs is een veelbesproken onderwerp. Het is een belangrijk onderwerp omdat het de beloning van leraren bepaalt en dus ook de kwaliteit van het onderwijs dat zij bieden. In dit artikel gaan we dieper in op de salarisschaal in het onderwijs en wat er veranderd is in de afgelopen jaren.

De salarisschaal in het onderwijs wordt bepaald door de overheid en is gebaseerd op verschillende factoren, zoals ervaring, opleiding en functie. In België bestaan er verschillende salarisschalen voor leraren, afhankelijk van of ze werken in het kleuter-, lager- of secundair onderwijs. Daarnaast worden er ook extra vergoedingen voorzien voor bijvoorbeeld directeurs, zorgcoördinatoren of leerlingenbegeleiders.

In 2019 werd er een akkoord bereikt tussen de Vlaamse regering en de vakbonden over een nieuwe loonsverhoging voor leraren. Deze loonsverhoging maakte deel uit van een bredere hervorming van het loopbaanbeleid van leraren. De bedoeling was om meer flexibiliteit te bieden aan leraren om hun loopbaan uit te bouwen, maar ook om meer jonge mensen aan te trekken tot het beroep.

Eén van de belangrijkste veranderingen was dat beginnende leerkrachten sneller zouden kunnen doorgroeien naar hogere loonschalen. Voorheen duurde dit proces soms wel 20 jaar, maar nu kan dit al na 10 jaar gebeuren. Daarnaast werd er ook voorzien in meer mogelijkheden om bij te scholen en om ervaring op te doen in andere functies binnen het onderwijs.

Deze hervorming was een belangrijke stap in de richting van een betere beloning en meer waardering voor leraren. Het is immers duidelijk dat het onderwijs een cruciale rol speelt in onze samenleving en dat goede leraren van onschatbare waarde zijn. Door hen beter te belonen, kunnen we ervoor zorgen dat het beroep aantrekkelijker wordt en dat we meer getalenteerde mensen kunnen aantrekken.

Toch is er nog steeds ruimte voor verbetering. Zo blijft de salarisschaal voor leraren in België lager dan die van andere landen, zoals Nederland of Duitsland. Ook zijn er nog steeds grote verschillen tussen de salarissen van leraren in verschillende Europese landen. Het is dus belangrijk dat we blijven werken aan een betere beloning en meer waardering voor ons onderwijspersoneel.

In conclusie, de salarisschaal in het onderwijs is een belangrijk onderwerp dat veel aandacht verdient. De recente hervormingen waren een stap in de goede richting, maar er is nog werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat we onze leraren de waardering geven die ze verdienen. Laten we samen werken aan een betere toekomst voor ons onderwijs!

 

5 veelgestelde vragen over salarisschalen in het onderwijs

 1. Wat is de salarisschaal in het onderwijs?
 2. Hoe worden leraren betaald volgens de salarisschaal in het onderwijs?
 3. Wat zijn de verschillende niveaus van de salarisschalen in het onderwijs?
 4. Welke vergoedingen worden toegekend aan leraren volgens de salarisschalen in het onderwijs?
 5. Hoe kan ik mezelf opwerken op de salarisschalen in het onderwijs?

Wat is de salarisschaal in het onderwijs?

De salarisschaal in het onderwijs is afhankelijk van verschillende factoren, zoals ervaring, opleiding en functie. In België bestaan er verschillende salarisschalen voor leraren, afhankelijk van of ze werken in het kleuter-, lager- of secundair onderwijs. Ook worden er extra vergoedingen voorzien voor bijvoorbeeld directeurs, zorgcoördinatoren of leerlingenbegeleiders. De exacte bedragen van de salarissen zijn vastgelegd in de cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) die worden afgesloten tussen de overheid en de vakbonden. De salarissen kunnen jaarlijks aangepast worden aan de inflatie en er kunnen ook loonsverhogingen worden afgesproken tussen de partijen.

Hoe worden leraren betaald volgens de salarisschaal in het onderwijs?

Leraren worden betaald volgens de salarisschaal in het onderwijs. Deze salarisschaal wordt bepaald door de overheid en is gebaseerd op verschillende factoren, zoals ervaring, opleiding en functie. In België bestaan er verschillende salarisschalen voor leraren, afhankelijk van of ze werken in het kleuter-, lager- of secundair onderwijs.

De salarisschaal begint bij een bepaald minimumbedrag en stijgt naarmate de leraar meer ervaring opdoet en/of meer opleidingen volgt. Daarnaast zijn er ook extra vergoedingen voorzien voor bijvoorbeeld directeurs, zorgcoördinatoren of leerlingenbegeleiders.

Deze salarisschaal is vastgelegd in een officiële barema die geldt voor alle leraren in het onderwijs. Het doel van deze barema is om een duidelijke structuur te bieden voor de beloning van leraren en om te zorgen dat er een eerlijke verdeling van de lonen plaatsvindt.

Het is belangrijk om op te merken dat deze barema’s alleen gelden voor leraren die werken binnen het officiële onderwijssysteem. Leraren die bijvoorbeeld werken in privé-scholen of bijles geven vallen niet onder deze regeling en kunnen hun eigen tarieven bepalen.

In 2019 werd er een akkoord bereikt tussen de Vlaamse regering en de vakbonden over een nieuwe loonsverhoging voor leraren. Deze hervorming maakte deel uit van een bredere hervorming van het loopbaanbeleid van leraren en had als doel om meer flexibiliteit te bieden aan leraren om hun loopbaan uit te bouwen, maar ook om meer jonge mensen aan te trekken tot het beroep.

Kortom, de beloning van leraren in België wordt bepaald door de salarisschaal in het onderwijs. Deze schaal is gebaseerd op verschillende factoren en is vastgelegd in een officiële barema. Het is belangrijk dat we blijven werken aan een betere beloning en meer waardering voor ons onderwijspersoneel.

Wat zijn de verschillende niveaus van de salarisschalen in het onderwijs?

In België bestaan er verschillende salarisschalen voor leraren, afhankelijk van het onderwijsniveau waarin ze werken. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende niveaus van de salarisschalen in het onderwijs:

 1. Kleuteronderwijs: In het kleuteronderwijs zijn er drie niveaus van salarisschalen, namelijk BA1, BA2 en BA3.
 2. Lager onderwijs: In het lager onderwijs zijn er vier niveaus van salarisschalen, namelijk LA1, LA2, LA3 en LA4.
 3. Secundair onderwijs: In het secundair onderwijs zijn er zes niveaus van salarisschalen, namelijk SA1, SA2, SA3, SA4, SA5 en SA6.

Daarnaast worden er ook extra vergoedingen voorzien voor bepaalde functies binnen het onderwijs zoals directeurs, zorgcoördinatoren of leerlingenbegeleiders. Deze vergoedingen worden bovenop de basisvergoeding toegekend en kunnen variëren afhankelijk van de functie en/of anciënniteit.

Het is belangrijk om op te merken dat deze salarisschalen regelmatig herzien worden door de overheid en dat er ook andere factoren kunnen meespelen in de berekening van het loon van een leraar zoals anciënniteit en eventuele bijscholingen of specialisaties.

Welke vergoedingen worden toegekend aan leraren volgens de salarisschalen in het onderwijs?

Leraren in het onderwijs ontvangen verschillende vergoedingen naargelang hun functie en ervaring. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste vergoedingen die worden toegekend aan leraren volgens de salarisschalen in het onderwijs:

 1. Basisloon: dit is het basisbedrag dat elke leraar ontvangt op basis van zijn of haar diploma en anciënniteit.
 2. Dienstjaren: naarmate een leraar meer dienstjaren heeft, stijgt ook zijn of haar loon. Dit is een manier om ervaring te belonen.
 3. Functietoeslagen: sommige leraren hebben extra taken en verantwoordelijkheden, zoals directeurs of zorgcoördinatoren. Zij ontvangen hiervoor een extra functietoeslag.
 4. Vakgebonden bijslagen: leraren die lesgeven in bepaalde vakken, zoals wiskunde of wetenschappen, kunnen ook extra bijslagen ontvangen.
 5. Prestatietoelagen: sommige scholen bieden prestatietoelagen aan voor bijvoorbeeld uitstekende resultaten van leerlingen of voor specifieke projecten waarbij de leraar betrokken was.
 6. Verplaatsingsvergoeding: leraren die buiten hun eigen school werken, kunnen aanspraak maken op een verplaatsingsvergoeding om hun reiskosten te dekken.
 7. Sociale voordelen: leraren hebben ook recht op sociale voordelen, zoals pensioenopbouw, ziekteverzekering en vakantiegeld.

Het is belangrijk om op te merken dat de vergoedingen die worden toegekend aan leraren verschillen naargelang het onderwijsniveau waarop ze lesgeven. Zo hebben leraren in het kleuter- en lager onderwijs bijvoorbeeld andere salarisschalen dan leraren in het secundair onderwijs. Daarnaast kunnen de vergoedingen ook variëren naargelang de regio waarin de school zich bevindt.

In conclusie, leraren in het onderwijs ontvangen verschillende vergoedingen volgens de salarisschalen die zijn vastgesteld door de overheid. Deze vergoedingen zijn gebaseerd op diploma, anciënniteit en eventuele extra taken en verantwoordelijkheden. Het is belangrijk om deze vergoedingen te kennen en te begrijpen om een duidelijk beeld te krijgen van hoe het loon van leraren is samengesteld.

Hoe kan ik mezelf opwerken op de salarisschalen in het onderwijs?

Als leraar in het onderwijs wil je natuurlijk graag doorgroeien op de salarisschalen. Hieronder vind je enkele tips die je kunnen helpen om jezelf op te werken op de salarisschalen in het onderwijs:

 1. Verzamel ervaring: Hoe meer ervaring je hebt als leraar, hoe hoger je kan opklimmen op de salarisschaal. Dit betekent dat je kansen moet zoeken om ervaring op te doen, zoals het geven van extra lessen of het begeleiden van stages.
 2. Volg bijscholingen: Het volgen van bijscholingen kan niet alleen bijdragen aan jouw professionele ontwikkeling, maar kan ook leiden tot een hogere positie op de salarisschaal. Sommige bijscholingen zijn specifiek gericht op het verbeteren van jouw vaardigheden als leraar en kunnen daardoor bijdragen aan een hogere beloning.
 3. Behaal extra diploma’s: Het behalen van extra diploma’s kan leiden tot een hogere positie op de salarisschaal. Denk hierbij aan een masterdiploma of een specifieke opleiding gericht op jouw vakgebied.
 4. Neem extra taken op: Door extra taken op te nemen binnen jouw school, zoals het coördineren van bepaalde activiteiten of het begeleiden van leerlingen, kan je ook doorgroeien naar een hogere positie op de salarisschaal.
 5. Onderhandel over jouw loon: Als laatste optie kan je ook altijd proberen om te onderhandelen over jouw loon. Dit kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat je extra verantwoordelijkheden hebt binnen de school of door te wijzen op jouw ervaring en kwaliteiten als leraar.

Het is belangrijk om te onthouden dat het opwerken op de salarisschaal niet vanzelf gaat. Het vergt inzet, toewijding en vaak ook extra tijd en energie. Het is echter wel de moeite waard om te streven naar een hogere positie op de salarisschaal, zodat je beloond wordt voor jouw harde werk en inzet als leraar.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.