Welkom bij Edo-Valies, uw partner in het realiseren van een betere toekomst door middel van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in Vlaanderen. Wij zijn een initiatief dat zich inzet om scholen en leraren te ondersteunen bij het verwezenlijken van de ‘Global Goals’ van de Verenigde Naties. Ons doel is om samen met scholen en leraren te werken aan een betere wereld door het ontwikkelen van vaardigheden en kennis die bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Ons project, VALIES, is ontstaan uit de wens om een antwoord te bieden op grote maatschappelijke uitdagingen zoals armoedebestrijding, gendergelijkheid en klimaatverandering. Wij geloven dat onderwijs een cruciale rol speelt in het aanpakken van deze uitdagingen en het bevorderen van een duurzame toekomst.

Onze aanpak bestaat uit vier pijlers:

  1. Professionele ontwikkeling: We bieden scholing en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van EDO, zodat leraren en schoolteams beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een betere wereld te helpen vormen.
  2. Ondersteuning op maat: We werken nauw samen met scholen om hen te ondersteunen bij het implementeren van EDO in hun curriculum, en stemmen onze begeleiding af op de specifieke behoeften van elke school.
  3. Coaching: We bieden coaching op maat van elke school, zodat schoolteams effectief kunnen werken aan het integreren van EDO in hun onderwijspraktijk.
  4. Expertise- en inspiratiedeling: We stimuleren het delen van kennis, expertise en inspiratie tussen scholen, zodat ze van elkaar kunnen leren en samen kunnen groeien.

Door middel van ons onderzoek brengen wij in kaart wat er op scholen wordt geleerd op het gebied van EDO. Deze informatie gebruiken wij om onze begeleiding en ondersteuning verder te verbeteren en om scholen te helpen zo ver mogelijk te komen met EDO.

Sluit u aan bij onze groeiende gemeenschap van scholen en leraren die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Wij nodigen u uit om onze website verder te verkennen, meer te leren over onze aanpak en contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft. Samen kunnen we een verschil maken voor de wereld van morgen!